បង្កើតសូហ្វវែ

ល.រ ឈ្មោះ ពិពណ៌នា ព័ត៌មានលំអិត
1 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ ប្រព័ន្ធ ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​នេះ​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​ ច្រើន​ប្រភេទដូចជា ហាងលក់ខោអាវ  កាបូប  ស្បែកជើង  គ្រឿងអលង្ការ  នាឡិកា  ទូរស័ព្ទ  គ្រឿងអគ្គិសនី  គ្រឿងសំណង់  ឱសថស្ថាន  ហាងលក់ទំនិញគ្រប់មុខ ។ល។ ចុចមើល
2 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានភោជនីយដ្ឋាន ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននេះអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានច្រើនប្រភេទ ដូចជា ភោជនីយដ្ឋានខ្នាតតូច  ភោជនីយដ្ឋានខ្នាតធំ  ហ្វាសហ្វូដ   កន្លែងញ៉ាំស្រាបៀរ  បារ  ក្លឹបរាត្រី  ខារ៉ាអូខេ  ក្លឹបកីឡា  ក្លឹបបុកប៊ីយ៉ា  ក្លឹបលេងបាល់ ។ល។ ចុចមើល
3 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានម៉ោងចេញចូលបុគ្គលិក ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននេះអាចប្រើប្រាស់នៅតាម ការិយាល័យ និងកន្លែង​ធ្វើការ​ផ្សេងៗ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងម៉ោងចេញចូលរបស់បុគ្គលិក។ ចុចមើល

សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ: 012 700 922, 015 749 958